Home > Sight & Atrraction > Tham Khao Chang Hai
Caves
Tham Khao Chang Hai
Tham Khao Chang Hai
Trang
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
จากตลาดนาโยงแยกจากถนนหลวงเข้าสู่ถนนนาหมื่นศรีเข้าไปประมาณ 8 กม. สุดถนนคือถ้ำช้างหาย