Home > Sight & Atrraction > Hat Naresuan or Hat Khao Kalok
Beaches & Bay
Hat Naresuan or Hat Khao Kalok
Hat Naresuan or Hat Khao Kalok
Prachuap Khiri Khan
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
ทางเข้าหาดอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 253-254 (ตรงข้ามกับค่ายธนะรัชต์และที่ว่าการอำเภอปราณบุรี) เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่ง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดนาห้วยแล้วเลี้ยวขวาอีก 6 กิโลเมตร