Home > Sight & Atrraction > Hat Samran
Beaches & Bay
Hat Samran
tourism authority of thailand
Trang
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
จากตัวเมืองตรัง โดยสารรถตู้ปรับอากาศ หรือรถแท็กซี่สายตรัง-ย่านตาขาว หรือรถโดยสารประจำทางตรัง-สตูล แล้วลงที่ย่านตาขาว จากตลาดย่านตาขาวมีรถสองแถวสายย่านตาขาว-ปากปรน ถ้าขับรถไปเองเมื่อเลยตลาดอำเภอย่านตาขาวไปประมาณ 8 กม. ถึงสี่แยกบ้านนา เลี้ยวขวาเข้าไปในถนนหาดสำราญ ขับรถตรงไป ประมาณ 20 กม. จะเจอทะเล