Home > Sight & Atrraction > Mueang Sing Historical Park
Historical Sites & Monuments
Mueang Sing Historical Park
Mueang Sing Historical Park
Kanchanaburi
Operating day :
ทุกวัน 
Operating time :
08:00 - 16:30
How to get there
อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานบ้านเก่าประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตร