Home > Sight & Atrraction > Kaeng Krachan National Park
National Parks & Marine Reserves
Kaeng Krachan National Park
Kaeng Krachan National Park
kaeng krachan, Phetchaburi
Operating day :
ทุกวัน 
Operating time :
06:00 - 18:00
The most extensive national park of Thailand, occupying a largely unexplored area of 2,915 square kilometers (1.7 million rai of land), Kaeng Krachan was declared a national park on 12 June 1981. The park is located 53.5 kilometers from the city and is 3 kilometers beyond Khuean Kaeng Krachan (Kaeng Krachan Dam).
How to get there
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถึงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านแยกเข้าตัวเมืองเพชรบุรี จะถึงสี่แยกท่ายาง เลี้ยวขวาเข้าอำเภอท่ายาง จากนั้นวิ่งไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน ตามทางหลวงหมายเลข 3499 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอแก่งกระจาน จากปากทางเข้าอุทยานฯ อีก 4 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานฯ และหากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง จะมีรถสายกรุงเทพฯ-ท่ายาง ลงที่ตลาดท่ายาง จากนั้นต่อรถสองแถวไปตลาดแก่งกระจาน และต่อรถรับจ้างหรือจักรยานยนต์ไปอีก 4 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ