Home > Sight & Atrraction > Namtok Dai Chong Thong
Waterfalls
Namtok Dai Chong Thong
Namtok Dai Chong Thong
Kanchanaburi
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
การเดินทางสามารถใชถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี ห่างจากอำเภอทองผาภูมิราว 32 ก.ม. ทางเข้าอยู่เยื้องน้ำตกเกริงกระเวียเข้าไปประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 ม.