Home > Sight & Atrraction > Namtok Kroeng Krawia
Waterfalls
Namtok Kroeng Krawia
Namtok Kroeng Krawia
Kanchanaburi
Operating day :
ทุกวัน 
How to get there
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) กิโลเมตรที่ 32–33 เลยน้ำตกไดช่องถ่องไปเล็กน้อย ห่างจากอำเภอกาญจนบุรีประมาณ 191 กิโลเมตร